Bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para vítimas de violencia de xénero.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Convocatoria das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para o ano 2019

 Prazo de presentación: 12/07/2019 – 13/12/2019
Información e solicitudes: CIM, 2° andar Casa do Concello
Beneficiarias: mulleres vítimas de violencia de xénero/ fillos e fillas menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero

Bases da convocatoria: Bases Aluguer Bono Social 2019
Resolución pola que se convocan as axudas: Resolución Aluguer Bono Social 2019

ANEXOS ASOCIADOS.
Anexo I. Solicitude Aluguer Bono Social 2019
Anexo II Comprobación de datos das persoas que integran a unidade de convivencia Aluguer Bono Social 2019
Anexo III Compromisos e nº conta no que será ingresada a subvención
Anexo IV Informe dos Servizos Sociais do concello no que está empadroada a persoa solicitante

Deja un comentario