Empleo

Estas son as novas relativas a emprego publicadas no sitio web do Concello de Cee, ordenadas por data (máis recentes arriba):

Convocatoria para a provisión mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto técnico municipal 31/7/2019 Categoría: Empleo - Proceso selectivo, mediante oposición libre, para a selección de arquitecto/a técnico para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, como funcionario interino, conforme o artigo 10.d) do real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBE, por un prazo de 6… Máis info
Proceso selectivo contratación de un socorrista 2019. 19/6/2019 Categoría: Empleo - Este Concello procederá a contratación o abeiro da Orde do 12 de decembro de 2018 na que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, (DOG núm. 6, do 9 de xaneiro) do… Máis info
Obras y servicios mínimos municipales 2019 28/5/2019 Categoría: Empleo, Ordes de contratación, Servicios Sociales - Convocatoria para a selección de dous capataces, 2 oficiais de segunda e 9 peóns para Obras e servizos mínimos municipais 2019. CONTRATACIÓN DE DOUS CAPATACES PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2019 Contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501. Categoría profesional:… Máis info
Servicio de limpieza de playas y entornos 2019 28/5/2019 Categoría: Empleo, Ordes de contratación - Proceso de selección en réxime laboral temporal de 11 peóns para o servizo de limpeza de praias e entornos 2019. PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN A proba da fase de oposición terá lugar o vindeiro 26/06/2019, ás 11:30 h., no antigo instituto Agra de Raices, sito na rúa Buenaventura Castro… Máis info
APROL RURAL 2019. Contratación de un trabajador de la Brigada de Obras y Servicios 7/5/2019 Categoría: Empleo - A través del programa APROL RURAL se abre un proceso de selección para un trabajador a jornada completa. Los interesados deberán dirigirse a la Oficina de Empleo de Cee Anuncio El Ayuntamiento de Cee procederá a la contratación dentro del programa APROL RURAL 2019, de un trabajador para el desarrollo… Máis info
Jornada “Emprende bajo la fórmula cooperativa” de Rede Eusumo 10/4/2019 Categoría: Empleo - La Red Eusumo de la Xunta de Galicia ofrecerá el próximo 3 de mayo en Cee una jornada titulada "Emprende bajo la fórmula cooperativa". La Red Eusumo es una red de colaboración impulsada por la Xunta de Galicia para el fomento y el desarrollo de la economía social. Con ella… Máis info
Proceso selectivo para la vacante arquitecto en el Ayuntamiento de Cee 13/2/2019 Categoría: Avisos, Empleo, Ordes de contratación - Convocatoria para la cobertura definitiva, en propiedad mediante sistema de oposición libre de una plaza de arquitecto vacante en el Ayuntamiento de Cee. El Concello de Cee abre el proceso selectivo, mediante oposición libre, para la selección de arquitecto/a para el desarrollo de las funciones y tareas específicas de la… Máis info
Fuerzas Armadas 2018 20/6/2018 Categoría: Empleo - Convocadas 3000 plazas para ingresar en las Fuerzas Armadas como Militar de Tropa y Marinería Profesional. Desde el Ministerio de Defensa nos han hecho llegar al Ayuntamiento de Cee la oferta de empleo público que realiza la Administración General del Estado, en el Boletín Oficial del Estado nº 144 de… Máis info
Proceso selectivo para la contratación de los integrantes de la Brigada de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales 2018 9/6/2018 Categoría: Empleo, Ordes de contratación - El 8 de junio de 2018, ha salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña la convocatoria del proceso selectivo para la contratación temporal de un peón conductor y tres peones integrantes de la Brigada de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales 2018. Mediante Resolución da… Máis info
Proceso selectivo para la contratación de un/una arquitecto/a municipal 5/6/2018 Categoría: Empleo - Ya están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña las Bases de la convocatoria y proceso selecctivo para la provisión mediante funcionario/a interino/a de la plaza de arquitecto/a municipal para el Ayuntamiento de Cee. Ya están publicadas las bases para la realización de un proceso selectivo, mediante… Máis info