Proceso selectivo para a contratación dun auxiliar administrativo/notificador

Facebooktwittergoogle_plusmail

Xa están publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as Bases da convocatoria e proceso selecctivo para a contratación dun auxiliar administrativo/notificador para o Concello de Cee.

Con data do 21 de marzo de 2017, mediante resolución da alcaldía nº 172/2018, aprobáronse as bases para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante funcionario/a interino/a, da praza de auxiliar administrativo/ notificador do Concello de Cee.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días naturais, contados a partir do seguinte ao de publicación das Bases no BOP.

Podes consultar pinchando aquí o texto íntegro das bases.

 

ACTUALIZACIÓN 24/04/2018

Aprobación da lista definitiva, nomeamento tribunal e data de probas do procedemento para a aprobación da bolsa de emprego: auxiliar administrativo/a notificador/a.

ACTUALIZACIÓN 16/05/2018

Acta II Tribunal 1º Exercicio tipo test para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión mediante funcionario/a interino/a da praza de auxiliar administrativo/a notificador/a do Concello de Cee.

ACTUALIZACIÓN 25/05/2018

Acta III Tribunal 2º Exercicio práctico para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión mediante funcionario/a interino/a da praza de auxiliar administrativo/a notificador/a do Concello de Cee.

9 comentarios en “Proceso selectivo para a contratación dun auxiliar administrativo/notificador

 1. Ola, boa tarde:

  Nas bases publicadas no dito BOP dise que (copio)

  Poderán así mesmo remitirse (as solicitudes) na forma determinada na Lei 39/2015, de 1 de outu-
  bro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, neste caso deberá xustificar, co resgardo corres-
  pondente, a data de imposición do envío na Oficina dos Correos e anunciar ao Concello de Cee-dentro do prazo outorgado- a
  remisión da solicitude mediante Telex, Fax (981746757), Telegrama ou comunicación ao correoelectrónico

  correo@cee.gal.

  Eu procedín dese xeito despois de me inscribir neste proceso selectivo, pero posteriormente chegoume un aviso do sistema que indicaba que o enderezo electrónico citado non funciona (que está chea esa conta de correo el.).

  Espero, loxicamente, que non nos boten a culpa diso ás persoas aspirantes que si enviamos ese correo el. no prazo indicado…

  Moitas grazas por confirmaren a recepción desta mensaxe
  Unha saudación cordial

  • Bo día Paula,
   Nestes casos, a xustificación presentada ten que chegar ao concello a través dos medios dispoñibles, que son varios. No caso de non poder facelo por correo electrónico, debería ser presentado por algún dos restantes. De todas formas, esto é importante no caso de que a documentación non chegase dentro do plazo establecido. No teu caso, despois de comprobalo, sabemos que chegou a tempo e o Concello dispón da documentación presentada.
   Gracias.

  • Hola Diana.
   ¿Has probado a utilizar otro navegador? En principio no hay ningún problema con el archivo y parece más bien un problema de carga. De todas formas, el archivo está también disponible en el propio Ayuntamiento en Cee, en los tablones de anuncios.
   Gracias.

 2. Boas tardes. Envíei a documentación por correo certificado con acuse de recibo según as indicacions e non recibin resposta. Así mesmo, notifiqueino por correo electronico e viña de volta e daba erro. Non recollen a correspondencia no concello?
  Espero pola sua resposta.
  Gracias.

Deixa un comentario