Servizo de limpieza de praias e entornos 2019

Facebooktwittergoogle_plusmail

Proceso de selección en réxime laboral temporal de 11 peóns para o servizo de limpeza de praias e entornos 2019.

O Concello de Cee abre o proceso selecctivo para a contratación do persoal do Servizo de Limpeza de praias e entornos 2019 con bases publicadas no BOP o día 28 de maio de 2019.

O contrato será de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501, grupo cotización 10, cunha xornada laboral de 4 horas diarias de luns a venres.

A duración será dous meses coa data límite do 31/10/2019.

N.º de traballadores: 11.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 29/05/2019 ATA 04/06/2019.

BASES

ANEXO I

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

MODELO DE DECLARACIÓN PERSOAL

Deixa un comentario