Proceso selectivo para a vacante arquitecto no Concello de Cee

Facebooktwittergoogle_plusmail

Convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de oposición libre dunha praza de arquitecto vacante no Concello de Cee.

É obxecto das presentes bases a realización dun proceso selectivo, mediante oposición libre, para a selección de arquitecto/a para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, pertencente o Grupo A, Subgrupo: A1, nivel 24. A xornada de traballo é a tempo completo. Procedendo deste xeito a cobertura definitiva desta praza vacante. Dita praza é obxecto da OEP do 2019, publicada no BOP de data 1 de febreiro de 2019 Nº 23 e no DOGA de 4 de febreiro de 2019 Nº 24.

Consulta as bases completas

4 comentarios en “Proceso selectivo para a vacante arquitecto no Concello de Cee

Deixa un comentario