Proceso selectivo para a contratación dos integrantes da Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 2017

Facebooktwittergoogle_plusmail

O 7 de xuño de 2017, saíu publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal dun capataz integrante da brigada de prevención e defensa contra incencios forestais e dun peón conductor e tres peóns integrantes da Brigada de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais 2017.

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 275/2017, de data 31 de maio de 2017, aprobáronse as bases que rexen a convocatoria e o proceso de selección en réxime laboral temporal dun capataz integrante da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais e dun peón conductor e tres peóns integrantes da Brigada de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais 2017.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación das Bases no BOP.

Consulta o texto íntegro das bases da convocatoria para o posto de capataz:

Consulta o texto íntegro das bases da convocatoria para os postos de peón conductor e 3 peóns:

Deixa un comentario