Listas provisionais de candidatos admitidos e excluidos na brigada de servizos mínimos municipais

Proceso selectivo para a contratación de dous capataces, dous oficiais de segunda e dez peóns para a realización de obras e Servizos Mínimos Municipais 2016 Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 9: admisión dos aspirantes, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar … Ler máis / Leer más…

Brigada incendios 2016. Puntuacións totais e candidatos seleccionados

Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. Puntuacións totais e candidatos seleccionados. Vistas as puntuacións obtidas na proba de aptitude física e nas fases de concurso e oposición, as puntuacións totais que os aspirantes obteñen no proceso selectivo son as que detalla o cadro seguinte: Puntuacións totais capataz. Puntuacións … Ler máis / Leer más…

Aberto prazo contratación brigada de prevención e defensa contra incendios forestais Cee 2016

Bases contratación peón condutor e tres peóns Aprobadas por resolución de alcaldía de data 28/07/2016 as bases que rexerán a convocatoria e o proceso de selección en réxime laboral temporal dun PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS integrantes da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, segundo se establece no … Ler máis / Leer más…