BANDO. MERCADILLO DOMINICAL

Co fin de reforzar as medidas de prevención e de conformidade coa comunicación da Consellería de Sanidade, adóptanse a seguinte medida:
Suspensión do mercadillo dominical do día 29 de novembro de 2020, aos efectos de proceder a súa nova organización, en cumprimento das indicacións dadas polo organismo competente.
Consecuencia do anterior, infórmase que conforme ao artigo 8.h) da Lei 13/2006 de 27 de decembro de horarios comerciais de Galicia, gozan de liberdade horaria os  establecementos comerciais que dispoñan dunha superficie útil para a exposición e venda ao público de menos de 300 metros cadrados, excluídos os pertencentes a empresas ou grupos de distribución que non teñan a consideración de pequena e mediana empresa, segundo a lexislación vixente. É dicir, éstes últimos deberán permanecer pechados o día 29 de novembro de 2020, dado que a súa apertura está vinculada a celebración do Mercado Dominical (artigo 8.e da mesma lei).
Faise saber que, o Domingo 29 de novembro de 2020, os establecementos comerciais de máis de 300 metros cadrados permanecerán pechados.

Bando Mercadillo 29 de Novembro de 2020

Bando Mercadillo 29 de Novembro de 2020

 

 

 

Deja un comentario

TurismoCee