BANDO. CITA PREVIA

Polo presente, comunícase a toda veciñanza do Concello de Cee que para todos os trámites que non poidan ser realizados por vía telemática na sede electrónica do Concello: https://sede.cee.gal, será necesario a solicitude de cita previa:

 Web https://cee.gal
 Web https://sede.cee.gal
 Teléfono 981745100

O que poño en coñecemento en virtude do artigo 6 do RD463/2020 de 14 de marzo e artigo 21.1.a) e d) da Lei Reguladora de Bases de Réximen Local.

Asinado dixitalmente.
Alcaldesa do Concello de Cee.
Margarita Lamela Louzán.

Consulta íntegra del Bando Municipal

Consulta íntegra del BANDO Municipal

Deja un comentario

TurismoCee