Bases Concursos Biblioteca Francisco Mayán

Por Resolución de Alcaldía nº 77/2016 na data do 29 de xaneiro quedaron aprobadas as bases dos Concursos Literarios da Biblioteca “Francisco Mayán”: XXV Achegamento ó Libro, Na Procura do Noso V Cómic, Na Procura do Noso XII Marca-Páxinas. Tamén se aprobou o xurado dos mesmos que estará formado por:

  • Presidente: D. José Ramón Rey Senra, con D.N.I. 76.354.346-G, Técnico da Biblioteca “Francisco Mayán” do Concello de Cee.
  • Vogal 1º: – D. Teodomiro Lamela Rodeiro, con D.N.I. nº 79.324.509-Q, Responsable das Axencias de Lectura de Ameixenda e Brens.
  • Vogal 2º: Dna. Mercedes Rodríguez Fraga, con D.N.I. Nº 46.906.530-P , Responsable da Oficina de Normalización Lingüística.
  • Vogal 3º: Dna. Patricia Mouzo Quintáns, con D.N.I. nº 53.303.808-C, Educadora Familiar do Concello.
  • Secretario: D. Víctor Manuel Castiñeira Castro, con D.N.I. nº 76.366.994-W, Técnico de Xestión na Concellería de Cultura e Festexos.

Podes ver as bases dos concursos, aquí.

TurismoCee