Brigada incendios 2016: Resultados fase de oposición

Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. Resultados da fase de oposición.

Os resultados da fase de oposición, consistente na realización polos aspirantes dunha proba escrita de 30 minutos de duración na que deberon responder un cuestionario tipo test de 19 preguntas (15 principais e 4 preguntas de reserva), son os seguintes:

TurismoCee