Brigada incendios 2016: Puntuacións da fase de concurso

Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. Puntuacións da fase de concurso.

Reunido o tribunal selectivo o 12/08/2016 co obxecto realizar a baremación da fase de concurso dos procesos selectivos para a contratación en réxime laboral temporal dun capataz, un peón-conductor e tres peóns integrantes das brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais, o resultado da mesma é o seguinte:

Convócase os candidatos para o día 17 de agosto de 2016 ás 17:00 horas no Antigo Instituto Agra de Raíces coa finalidade de realizar a proba práctico-profesional establecida nas bases.

TurismoCee