ACTUALIZADO 26/09/2022: PROCESO SELECTIVO POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, PARA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (FUNCIONARIO/A INTERINO/A) E POSTERIOR FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO.

Proceso selectivo, mediante concurso oposición, para la selección de funcionario/a interino/a, de una plaza perteneciente al grupo “A”, subgrupo “A2”, encuadrado en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, bajo la denominación de  “Arquitecto técnico”, conforme al artículo 10 del real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el TRLEBEP y creación de una bolsa de empleo para circunstancias previstas en el artículo referido.

Bases de la convocatoria: Bases Arquitecto/a Técnico

Plazo presentación de instancias: 

10 días hábiles dende o 8 de agosto

ACTUALIZADO 05/09/2022

Bolsa de arquitecto/a técnico/a interino e extinción da anterior por inoperatividade (Renuncia de tódolos candidatos). Lista definitiva de admitidos.

Convocar aos candidatos/as admitidos/as e aos membros do Tribunal para a realización do primeiro exercicio (proba práctica de coñecementos) da fase de oposición o día 23 de setembro ás 09:30 horas, no 3º andar da Casa de Cultura de Cee (Paseo Alcalde Pepe Sánchez, 9).

ACTUALIZADO 26/09/2022

ACTA II DEL TRIBUNAL: CONCURSO DE MÉRITOS

BOLSA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A INTERINO/A – FASE OPOSICIÓN

Deja un comentario

TurismoCee