Proceso para a acreditación das competencias profesionais

Proceso para a acreditación de competencias profesionais. Convocatoria Xaneiro 2016. (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG 8 xaneiro 2016)

Obxecto: o obxecto da acreditación de competencias é avaliar e acreditar as competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais:

Familias convocadas e prazos de inscrición:
Prazo de presentación de solicitude: Do 11/01/2016 ao 05/02/2016
Familias:

 • Administración e Xestión
 • Agraria
 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Fabricación mecánica
 • Hostalaría e turismo
 • Imaxe persoal
 • Industrias alimentarias
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Química
 • Sanidade
 • Servizos socioculturais e a comunidade
 • Transporte e mantemento de vehículos

Máis información:

http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-2016-0

Servizo de Orientación Laboral Concello de Cee (2º andar do Concello)

TurismoCee