Medidas COVID-19. Data 04/12/2020

⚠️RESUMO DE MEDIDAS RESTRICTIVAS
Entrada en vigor esta noite ás 00:00 h.
➡️ MOBILIDADE: Restrinxida ao peche perimetral conxunto dos concellos de Cee, Muxía e Dumbría
➡️ REUNIÓNS SOCIAIS: Máximo 4 persoas
➡️ HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:
Aforo: en interior 30% – Terrazas 50%. Prohibido barra.
Horario de peche ao público: 17:00 h.
Ocupación máxima de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas.
Permítese a entrega a domicilio e a recollida no local
➡️ ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURÍSTICO:
Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos: 50 % da súa capacidade
Actividades de animación ou clases grupais máximo de 4 persoas, sexan ou non conviventes, excluído o monitor.
Aloxamento turístico de albergue: 50 % da súa capacidade.
➡️ ACTIVIDADES CULTURAIS:
Auditorios, cines, e teatros: Distancia de 1.5 m nas catro direccións entre os asistentes excepto que se trate de persoas conviventes.
➡️ ACTIVIDADES TURISMO:
Organizadas por empresas habilitadas, máximo 4 persoas excluido o monitor.
➡️ COMERCIOS E CENTROS COMERCIAIS:
Locais e establecementos: Aforo ao 50%.
Centros comerciais: Non se permitirá a permanencia en zonas común. Queda prohibida a utilización de zonas recreativas.
➡️ ACTIVIDADES DEPORTIVAS NON FEDERADAS:
Práctica do deporte de forma individual ou colectiva ata un máximo de 4 persoas, agás o monitor. Sen contacto físico e sempre que non se supere o aforo máximo do 50 %
➡️ LOCAIS DE XOGOS E APOSTAS:
Aforo 30%
➡️ LUGARES DE CULTO: Aforo 1/3 da súa capacidade
➡️ VELORIOS E ENTERRAMENTOS: 10 persoas en espazos pechados, 25 persoas en espazos abertos.
⚠️ Consulta íntegra do DOG na seguinte ligazón: ⬇️

1 comentario en «Medidas COVID-19. Data 04/12/2020»

Deja un comentario

TurismoCee