ACTUALIZADO 28/09/2022. “OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V”

“OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V”

Denominación obradoiro de emprego: “OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V”.

Entidades promotoras: Concellos de Cee, Corcubión, Dumbría e Fisterra

DURACIÓN: O obradoiro terá unha duración de 12 meses, data prevista de inicio 19 de setembro de 2022

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 20

ESPECIALIDADES FORMATIVAS:

 • XARDINERÍA E RESTAURACIÓN DA PAISAXE (10 alumnos/as)
 • LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS e OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN (10 alumnos/as)

PARTICIPANTES: Persoas desempregadas inscritos no Servizo Público de Emprego preferentemente dos concellos de Cee, Corcubión, Dumbría e Fisterra nos códigos 320 (Escolas taller), 330 (Casas de Oficio), 340 (Taller de Emprego) ou 370 (Outros programas de emprego formación dual).

REQUISITOS:

XARDINERÍA E RESTAURACIÓN DA PAISAXE (NIVEL 3)

Dispoñer dalgunha das seguintes acreditacións: Título de Bacharelato, Certificado de Profesionalidade de nivel 3, Certificado de profesionalidade de nivel 2 na mesma familia e área profesional, cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as probas de acceso reguladas polas administracións educativas, ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou 45 anos ou ter superado as competencias clave correspondentes.

LIMPEZA EN ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS e OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCIÓN (NIVEL 1)

Para acceder a certificados de profesionalidade de nivel 1 de cualificación profesional non se exixirá requisito académico nin profesional algún.

PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO:

 • Director/a (xornada completa)
 • Docente de especialidade xardinería e restauración da paisaxe (xornada completa)
 • Docente especialidade limpeza en espazos abertos e instalacións industriais (xornada completa)
 • Docente especialidade operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción (xornada completa)
 • Auxiliar administrativo/a (xornada completa)

MÁIS INFORMACIÓN:

 • Concello de Cee (Tfno. 981745100 ext. 6 ADL)
 • Concello de Corcubión (Tfno. 981745400 ADL)
 • Concello de Dumbría (Tfno. 981744001 ADL)
 • Concello de Fisterra (Tfno. 981 740 001 ADL)

En vindeiras datas procederáse a presentar no SEPE, oferta de selección para que o mesmo remita candidatos para a selección do alumnado e do  persoal directivo, docente e de apoio. As persoas interesadas en participar no proceso deben inscribirse na oficina de emprego de Cee.

BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A

Bases Obradoiro «Camiño do Solpor V»

Bases Obradoiro «Camiño do Solpor V»

Requisitos de Acceso por niveles de Cualificación

Requisitos de Acceso por niveles de Cualificación

ACTUALIZADO 05/09/2022

Selección das persoas alumnas/os traballadoras/es do Obradoiro Dual de Emprego «Camiño do Solpor V»

Selección das persoas alumnas traballadoras do Obradoiro Dual de Emprego «Camiño do Solpor V»

Convocatoria para a realización da entrevista persoal de alumnos/as traballadores/as

As persoas candidatas remitidas pola oficina de emprego están convocadas o día 20 de setembro de 2022, no concello de Dumbría (Rúa-do Concello, s/n, 15151 Dumbría, A Coruña) para a realización da entrevista persoal nas seguintes quendas:
9:00 – De Agrafojo Sendon Monica a Canosa Fernandez Maria Teresa
10:00 – De Carames Dominguez Jorge a Costa Rodriguez Maribel
11:00 – De De León Lopez Javier Santiago a Franco Blanco Ramon Antonio
12:00 – De Franco Rama Alicia a Insua Insua Juan Javier
13:00 – De Lago González Noa a Lopez Mouzo Noelia
14:00 – De Lopez Pazos Carmen Aurora a Mesias Fernandez Lucia
16:30 – De Moreira De Carvalho Joaquim Paulo a Perez Insua Alberto
17:30 – De Perez Maceiras Susana a Salgado Lata Maria Isabel
18:30 – De Sanchez Gómez Maria José a Yanez Navarro Mariam Estefany

Anexo de solicitude

Anexo de solicitude

ACTUALIZADO 13/09/2022

Obradoiro de emprego Camiño do Solpor V. Candidatos Dirección e Docentes. Convocatoria entrevista.

Solicitude participación e convocatoria entrevista posto Director/a.

Solicitude participación e convocatoria entrevista posto Docente módulo de Limpeza de espazos abertos e instalacións industrais.

Solicitude participación e convocatoria entrevista posto Docente módulo de Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construcción

Solicitude participación e convocatoria entrevista posto Docente módulo de Xardinería e restauración da paisaxe.

ACTUALIZADO 21/09/2022

Anuncio puntuacións provisionais totais Docentes, Director e Administrativo. Obradoiro Dual de Emprego «Camiño do Solpor V»

Anuncio puntuacións provisionais totais Docentes, Director e Administrativo. Obradoiro Dual de Emprego «Camiño do Solpor V»

ACTUALIZADO 22/09/2022

Puntuación das entrevistas das persoas alumnos/as traballadores/as. Obradoiro de emprego. Camiño do Solpor V

Puntuación das entrevistas das persoas alumnos/as traballadores/as. Obradoiro de emprego. Camiño do Solpor V

ACTUALIZADO 23/09/2022

Puntuación totais provisionais das persoas alumnos/as traballadores/as. Obradoiro de emprego. Camiño do Solpor V

Puntuación totais provisionais das persoas alumnos/as traballadores/as. Obradoiro de emprego. Camiño do Solpor V

ACTUALIZADO 28/09/2022

Anuncio puntuacions definitivas alumnos_as Obradoiro de emprego «Camiño do Solpor V»

2 comentarios en «ACTUALIZADO 28/09/2022. “OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR V”»

Deja un comentario

TurismoCee