As persoas con Trastorno do Espectro do Autismo poderán saír a rúa acompañadas.

AS PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO PODERÁN SAÍR A RÚA ACOMPAÑADAS.

O Ministerio de Sanidade, confirmou a Instrución que establece criterios interpretativos en relación ás actividades permitidas e que afectan ó libre dereito de circulación das persoas, e en particular as persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.

IMPORTANTE!!

Recoméndase empregar esta medida de flexibilidade normativa como excepcionalidade para saír únicamente no caso de que existan alteracións conductuais graves, cando sexa absolutamente imprescindible, e non exista outra alternativa, sempre que se «respecten as medidas necesarias para evitar o contaxio».

As persoas con #Autismo #TEA #ASPERGER poderán facer «saídas terapéuticas» sempre que conten co informe dun facultativo onde se recolla de forma explícita a necesidade de realizar ditos paseos.

PODERASE TAMÉN OBTER UN INFORME: Para obter este documento pedirase unha cita telemática co seu médico habitual e o informe será accesible a través de ES- Saúde ou ben poderá remitirse ó domicilio por correo certificado.

Máis información en Federación Autismo Galicia

BOE.

BOE. Criterios interpretativos persoas con Espectro do Autismo

 

Deja un comentario

TurismoCee