APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENANZA FISCAL PUESTOS, BARRACAS, CASETAS.

Aprobación inicial da modificación do artigo 3 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións situados en terreos de uso público local

Prazo de alegacións: 30 días hábiles a contar dende o día seguinte o da súa publicación no BOP.

Deja un comentario

TurismoCee