MODIFICACIÓN ANEXO SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

Acordo do Pleno do Concello de Cee polo que se aproba inicialmente a Modificación do Anexo de Subvencións do Orzamento para o exercicio 2022.

Prazo de alegacións: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte o da súa publicación no BOP

Deja un comentario

TurismoCee