AVISO. Corte de auga o día 30 de novembro de 2020

Aviso remitido por Augas de Corcubión- Cee debido a un corte de auga previsto para o día 30 de novembro de 2020. Debido á reparación dunha avería comunican a necesidade de efectuar un corte do suministro mañá 30 de novembro de 2020, dende as 9:00 h. ás 13:00 h. del …

Ler máis / Leer más…AVISO. Corte de auga o día 30 de novembro de 2020

BANDO. MERCADILLO DOMINICAL

Co fin de reforzar as medidas de prevención e de conformidade coa comunicación da Consellería de Sanidade, adóptanse a seguinte medida: Suspensión do mercadillo dominical do día 29 de novembro de 2020, aos efectos de proceder a súa nova organización, en cumprimento das indicacións dadas polo organismo competente. Consecuencia do …

Ler máis / Leer más…BANDO. MERCADILLO DOMINICAL

AVISO. Corte de agua el día 24 de septiembre de 2020.

Aviso remitido por Aguas de Corcubión- Cee debido a un corte de agua previsto para el día 24 de septiembre de 2020. Debido a dos reparaciones en la red de transporte en el Ayuntamiento de Fisterra, comunican la necesidad de efectuar un corte del suministro en la red, mañana 24 …

Ler máis / Leer más…AVISO. Corte de agua el día 24 de septiembre de 2020.

ANUNCIO

ANUNCIO. Candidatos a Jurados

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, de 22 de mayo, y el Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, modificados por los Reales Decretos 2067/1996, de 13 de septiembre, y 1271/2012, de 31 de agosto, establecen el procedimiento legal para la formación de las listas de candidatos a …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO. Candidatos a Jurados

BANDO. ITV de Turismos en Cee. Octubre 2020

ITV en Cee para turismos. La unidad móvil de inspección técnica de turismos estará en Cee, en el APARCAMIENTO delante del Hospital Virxe da Xunqueira. Datas: Del 02 de octubre al 16 de octubre de 2020 Del 22 de octubre al 29 de octubre de 2020 Lugar: aparcamiento delante del «Hospital …

Ler máis / Leer más…BANDO. ITV de Turismos en Cee. Octubre 2020

ITV vehículos agrícolas en Cee. Septiembre 2020

  BANDO. ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA Faise público, para xeral coñecemento, que a Unidade Móbil de Maquinaria Agrícola pestará servizo neste concello de Cee, os días que se indican: MES: SETEMBRO DÍA: 10/09/2020 . HORARIO: DE 11:00 A 18:30 HORAS DÍA: 11/09/2020 HORARIO: 9:00 a 13:30 horas. DÍA: 14/09/2020 HORARIO: 8:00 …

Ler máis / Leer más…ITV vehículos agrícolas en Cee. Septiembre 2020

BANDO. Peche dos establecementos de máis de 300 metros cadrados pola suspensión do Mercado Dominical o domingo 16 de agosto.

BANDO As Festas Patronais da Nosa Sra. Da Xunqueira 2020, coinciden en fin de semana (15 e 16 de agosto). Tendo en conta que, o domingo 16 de agosto está suspendido o Mercado Dominical, infórmase que conforme ao artigo 8.h) da Lei 13/2006 de 27 de decembro de horarios comerciais de Galicia, …

Ler máis / Leer más…BANDO. Peche dos establecementos de máis de 300 metros cadrados pola suspensión do Mercado Dominical o domingo 16 de agosto.

ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o 26.06.2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: Primeiro.- Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, por un prazo de 50 anos, con destino a nova oficina de emprego da área funcional de Cee, a antiga Casa Consistorial de Cee (ou antiga casa …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data do 26.06.2020, a Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa (BOP nº 299 do 31.12.1998), no seguinte senso: Introducir unha …

Ler máis / Leer más…ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

BANDO. PROXECTO DE INSTALACIÓN DE ESTACIÓN EMISORA DE TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE (TDT) LIRES

BANDO. Pola presente faise saber que como consecuencia da execución da obra «Proxecto de instalación da estación emisora de Televisión Dixital Terrestre (TDT) Lires» Os veciños de Lires permanecerán sen sinal de televisión dende as 11:00 horas do día 16 de xuño de 2020 ata as 21:00 horas do día …

Ler máis / Leer más…BANDO. PROXECTO DE INSTALACIÓN DE ESTACIÓN EMISORA DE TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE (TDT) LIRES

TurismoCee