Documentos

Cultura

Escola Municipal de Música de Cee. Horarios colectivos 2018
Escola Municipal de Música de Cee. Horarios reunións 2018
Programación Letras Galegas Concello de Cee 2016
Abril na Casa de Cultura 2016
BASES CARNAVAL 16
Bases Concursos Biblioteca Francisco Mayán 16
Programa Agosto Cultural Cee Verán 2015

Deportes

Programación Deportiva Municipal Curso 2016-2017
Boletín inscrición 15º Día Bicicleta Concello Cee 2016
Ficha inscrición II Campus Fútbol Sala F.S.F. Villa de Cee Verán 2016
Ficha inscrición deportes Verán 2016
Tríptico Programa Deportivo Cee Verán 2016

Servicios Sociais

Listado admitidos novo ingreso Gardería Municipal Cee curso 2016-2017
VII Bases VII Concurso Carteis Violencia Xénero Cee 2015
Título del servicio
Bases e cartel VI Concurso contra violencia de xénero Cee 2014
Cartel Gardería Cee

Urbanismo

Impreso autoliquidativo «Enganche á rede de sumidoiros»
Impreso autoliquidativo «Ocupación vía pública con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos»
Impreso autoliquidativo «Ocupación de terreos de uso público local con mercancias, materiais de construcción, escombros, vallas, puntais, andamios e análogos»
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles

Registro

Ordenanza fiscal reguladora de la taxa por la actividad de control y verificación de la apertura de establecimientos

Outros

Anexo solicitude peón
Bases peón
Anexo solicitude capataz
Bases capataz
Aviso convocatoria probas CELGA abril 2016