ANUNCIO. Aprobación definitiva da Modificación do Anexo de Subvencións 2022

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria realizada o día 29 de abril de 2022, acordou a aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2022. Expediente n.º 2022/T002/000012. O expediente someteuse ao trámite de información pública polo prazo de quince días, …

Ler máis / Leer más…

Aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2021

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee, en sesión común celebrada el día 29 de enero de 2021, acordó la aprobación inicial de la modificación del anexo de subvenciones del presupuesto para el ejercicio 2021. Se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee