MODIFICACIÓN ANEXO SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

Acordo do Pleno do Concello de Cee polo que se aproba inicialmente a Modificación do Anexo de Subvencións do Orzamento para o exercicio 2022. Anuncio BOP_aprobacion inicial modificacion anexo subvencions.pdf (PDF-119,68 kb ) Prazo de alegacións: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte o da súa publicación no BOP

APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENANZA FISCAL PUESTOS, BARRACAS, CASETAS.

Aprobación inicial da modificación do artigo 3 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións situados en terreos de uso público local Anuncio BOP_aprobacion inicial ordenanza fiscal barracas.pdf (PDF-119,92 kb ) Prazo de alegacións: 30 días hábiles a contar dende o día seguinte …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee