DEPUTACIÓN DA CORUÑA/ Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións.

PROGRAMA DE MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR O IMPACTO DO INCREMENTO DO CUSTO DO COMBUSTIBLE E SUBMINISTRACIÓNS NOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE. A Deputación da Coruña convoca o ‘Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, …

Ler máis / Leer más…

PEL-Reactiva: programa específico de apoyo a la hostelería y agencias de viaje

Plazo de solicitud Desde el 3 de mayo de 2021 a las 08.00 horas hasta agotar el crédito disponible de 9 millones de euros. Bases reguladoras Cuantía fija de las ayudas de 1.500 € por persona beneficiaria. Destinadas a personas autónomas y microempresas que: Figuren dadas de alta en el …

Ler máis / Leer más…

Resolución Aprobación Definitiva da Concesión de Axudas do PEL Reactiva

O Concello aboará o importe das subvencións concedidas logo da presentación da seguinte documentación: 1-. Facturas ou outros documentos legalmente admitidos correspondentes a gastos subvencionables establecidos na base 7,  efectuados entre o 1 de marzo e o 31 de decembro do 2020 así como os xustificantes do seu pagamento. No …

Ler máis / Leer más…

Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as (S.X. Emigración)

Normativa RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento PR905A) Obxecto Concesión de axudas …

Ler máis / Leer más…

Subvencións destinadas á renovación de electrodomésticos e á instalación de domótica enerxética (Convocatoria do Instituto Enerxético de Galicia)

 Normativa Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e …

Ler máis / Leer más…

Ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Ayudas al alquiler de viviendas del Plan estatal de Vivienda 2018-2021

Normativa

Orden del 2 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para las ayudas al alquiler de vivienda del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y si procede su convocatoria para el año 2019, con carácter plurianual (DOG nº 172 do 11/9/2019VI432A y VI432B

Ler máis / Leer más…

TurismoCee