ANUNCIO. Aprobación Inicial da Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL O Pleno do Concello de Cee, en sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal reguladora do ICIO do Concello de Cee, coa finalidade de agregar á redacción da ordenanza fiscal vixente, unha nova …

Ler máis / Leer más…

ORDENANZA. Aprobación Definitiva De La Modificación De La Ordenanza Fiscal Reguladora Del ICIO

ANUNCIO O Pleno do Concello de Cee, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de xaneiro de 2021, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas …

Ler máis / Leer más…

ANUNCIO. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO

ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Cee en sesión común celebrada el día 29 de enero de 2021, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalación y Obras. Y en cumplimiento del dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de …

Ler máis / Leer más…

TurismoCee