ANUNCIO: Aprobación inicial da cesión gratuita á Xunta de Galicia da antiga Casa Consistorial de Cee

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o 26.06.2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: Primeiro.- Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, por un prazo de 50 anos, con destino a nova oficina de emprego da área funcional de Cee, a antiga Casa Consistorial de Cee (ou antiga casa … Ler máis / Leer más…

ANUNCIO: Aprobación inicial da Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con fins lucrativos

Aprobada inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste Concello, con data do 26.06.2020, a Modificación da Ordenanza Reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa (BOP nº 299 do 31.12.1998), no seguinte senso: Introducir unha … Ler máis / Leer más…

Ordenanza municipal reguladora de la licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos

Aprobacion definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos, de su registro, de la sección local del registro de animales de compañía y de las tasas por la prestación de tales servicios. Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de … Ler máis / Leer más…