Auditoría Municipal de Abastecemento de Auga do Concello de Cee

O Concello da Cee ten concedida unha subvención, por RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022 pola que se fan públicas as axudas concedidas ao amparo da Resolución do 23 de xuño pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais de abastecemento encamiñadas á elaboración de plans de actuación para minimizar as perdas de auga, publicada no DOG do 14 de outubro.

Realizada a Auditoría Municipal do Abastecemento do Concello de Cee, calculouse que, o rendemento técnico hidráulico do sistema de abastecemento municipal é do 42 % (perda do 58%).

Certificación acordo aprobación Plan de Actuacións para a redución das perdas de auga no sistema de abastecemento ao abeiro da resolución de Augas de Galicia do 23 de xuño de 2022

Certificación acordo aprobación Plan de Actuacións para a redución das perdas de auga no sistema de abastecemento ao abeiro da resolución de Augas de Galicia do 23 de xuño de 2022

Deixa un comentario

TurismoCee