Autorización cambio de nome CEIP Plurilingüe Eugenio López por CEIP Plurilingüe Vila de Cee

De conformidade co previsto no artigo 8.1 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo único. Cambio de denominación

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: A Coruña.

Concello: Cee.

Código: 15003248.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Eugenio López.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Vila de Cee.

Entrada en vigor: 17/01/2023

Deixa un comentario

TurismoCee