AVISO. Interrupción programada do subministro eléctrico

UFD. Grupo Naturgy informa da interrupción programada do subministro eléctrico.

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades do subministro da zona, informamos que o próximo día 20 de abril de 2021, de 03:00 h. a 06:00 h. procederán a deixar fora de servizo unha serie de instalacións, o que pode provocar interrupcións no seu subministro de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás seguintes rúas ou lugares:

Domingo Antonio de Andrade nº. 9001;

Estatuto de Autonomía de Galicia nº. 28, 30, 32, 9002;

Praza do Mercado nº. S/N, nº. 2;

Relleno nº. 9001;

Deixa un comentario

TurismoCee