BANDO. CITA PREVIA

Polo presente, comunícase a toda veciñanza do Concello de Cee que para todos os trámites que non poidan ser realizados por vía telemática na sede electrónica do Concello: https://sede.cee.gal, será necesario a solicitude de cita previa:

 Web https://cee.gal
 Web https://sede.cee.gal
 Teléfono 981745100

O que poño en coñecemento en virtude do artigo 6 do RD463/2020 de 14 de marzo e artigo 21.1.a) e d) da Lei Reguladora de Bases de Réximen Local.

Asinado dixitalmente.
Alcaldesa do Concello de Cee.
Margarita Lamela Louzán.

Consulta íntegra del Bando Municipal

Consulta íntegra del BANDO Municipal

Deixa un comentario