Circular para Provedores do Concello de Cee

Con motivo do peche da contabilidade do ano 2020 , rogámoslle que tramite e remita antes do 7 DE DECEMBRO, salvo casos excepcionais, todas aquelas facturas que teña pendentes de facturar por servizos prestados con cargo ao Concello de Cee. Para calquera información adicional, póñase en contacto cos servizos económicos do concello no teléfono 981-745100

Circular para provedores do Concello de Cee

Deixa un comentario

TurismoCee