CUESTIÓNS OPERATIVAS SOBRE MEDIDAS RESTRICTIVAS R.D. 463/2020 POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA

Documento resumo sobre as medidas restrictivas durante o Estado de Alarma, actualizado a data 2 de abril de 2020.

Inclúe dous anexos ó final do documento:

Anexo I. Produtos de primeira necesidade.

Anexo II. Modelo de declaración responsable a emitir para os traballadores por conta allea que non deben acollerse ao permiso retribuido recuperable recollido no Real Decreto-Ley 10/2020

Consulta do documento íntegro no seguinte enlace!

 

Deixa un comentario

TurismoCee