PROTOCOLO CONXUNTO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

Ante a situación que se está a xerar como consecuencia do coronavirus COVID-19, a Consellería de Política Social está a tomar medidas de carácter preventivo nos centros de servizos sociais e a trasladalas aos seus responsables.
Este documento estará á disposición de todos os usuarios, profesionais e familias interesadas na páxina web da Consellería (https://politicasocial.xunta.gal) e se remitirá a todos os centros. Nel inclúense as medidas adoptadas en coordinación coas autoridades sanitarias e destinadas a conter o contaxio do COVID-19 e a protexer a todas as  persoas que utilizan os centros de servizos sociais ou traballan neles.

 

PROTOCOLO CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

Protocolo Consellería de Política Social e da Consellería de Sanidade

 

Deixa un comentario

TurismoCee