Contratación de seis peóns para a realización de Obras e Servizos Mínimos Municipais 2020

Convocatoria para a selección de seis peón para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2020

CONTRATACIÓN DE SEIS PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2020

Contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501.
Categoría profesional: PEÓN ESPECIALISTA
Duración: Cinco meses ou ata o 31/12/2020.
N.º de traballadores: 6.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 11/06/2020 ATA 26/06/2020.

Bases: Bases Peón 2020
Anexo I: Peón 2020 (PDF/DOCX)

ACTUALIZADO: 01/07/2020

Listas provisionais de admitidos e excluídos Programa Integración Laboral Deputación 2020. Peón Especialista

Listas provisionais de admitidos e excluídos Programa de Integración Laboral Deputación 2020. Peón Especialista

Data publicación da resolución no taboleiro do concello de Cee: 01/07/2020

ACTUALIZADO: 16/07/2020

Listas definitivas de admitidos e excluídos, datas da fase de concurso e fase de oposición, na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020, seis peóns. Peón Especialista

Listas definitivas de admitidos e excluídos, datas da fase de concurso e fase de oposición, na contratación Programa de Integración Laboral Deputación 2020, seis peóns. Peón Especialista

Data publicación da resolución no taboleiro do concello de Cee: 16/07/2020

Convocar aos aspirantes para a fase de oposición, o mércores, día 22 de xullo de 2020, ás 10:00 horas, no antigo Instituto Agra de Raíces, na Rúa Buenaventura Castro Rial, s/n.

Os aspirantes deben acudir provistos do seu DNI orixinal e máscara para a prevención ante o COVID-19

ACTUALIZADO: 23/07/2020

Anuncio puntuación fase oposición e concurso e lista de candidatos propostos para a contratación de seis peóns. Peón Especialista.

Anuncio puntuación fase oposición e concurso e lista de candidatos propostos para a contratación de seis peóns. Peón Especialista.

Data de publicación no taboleiro: 23/07/2020

Prazo de alegacións: Do 24 de xullo ao 28 de xullo de 2020 (Ambos inclusive)

Deixa un comentario

TurismoCee