Escola Municipal de Teatro. Curso 2021-2022

Instrucións Xerais relativas ao servizo da Escola de Teatro 2021/2022 

Renovación de praza:

Os alumnos/as que están cursando estudos durante o curso 2020/2021 teñen a posibilidade de renovar, no Rexistro Xeral do Concello, a súa praza para o vindeiro curso 2021/2022 no período comprendido entre os días 1 e 30 de xuño. De non renovar a mesma neste período, as súas prazas pasarán a formar parte da oferta de prazas vacantes que se ofrecerán a aquelas persoas que se inscriban por primeira vez na Escola.

Alumnos/as de novo ingreso:

Rematado o prazo de renovación de prazas, publicarase, no taboleiro de anuncios do Concello e tamén na Casa de Cultura a oferta de prazas vacantes para alumnos/as de novo ingreso. Prazo de reserva de praza comprenderá dende o 5 de xullo ata o 12 de agosto. Para a súa adxudicación terase en conta a orde de entrada das solicitudes.

Publicación de lista de admitidos de novo ingreso a prazo de inscrición:

Nos días seguintes, publicarase no taboleiro de anuncios da Casa de Cultura o listado de alumnos/as admitidos. Prazo de inscrición do 23 de agosto ata o 10 de setembro.

Máis información:

Decreto de Instrucións Xerais relativa ao servizo da Escola de Teatro 2021/2022
Ficha de Inscrición Escola de Teatro 2021/2022

Deixa un comentario

TurismoCee