APROL RURAL 2019. Contratación dun traballador para a Brigada de obras e servizos

A través do programa APROL RURAL se abre un proceso de selección para un traballador a xornada completa. Os interesados deberán dirixirse á Oficina de Emprego de Cee

Anuncio

O Concello de Cee procederá á contratación dentro do programa APROL RURAL 2019, dun traballador para o desenvolvemento do servizo “Brigada de obras e servizos de mantemento e conservación” a través de oferta xenérica de emprego ante o SEPE de Cee a partir do 10/05/2019.

  • Contrato de duración determinada a tempo completo por obra ou servizo determinado.
  • Duración: nove (9) meses
  • Nº de traballadores: 1.
  • Categoria profesional: peón
  • Selección de candidatos: oferta de emprego no Servizo Público de Emprego.
  • Requisitos específicos: os establecidos na Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2019 (DOG nº 2 do 3 de xaneiro de 2019).

Máis información: técnico local de emprego e oficinas municipais.
Cee, 07/05/2019
O Alcalde.

Bases

ACTUALIZACIÓN 21/05/2019

Puntuación fases oposición, concurso e totais APROL RURAL 2019

Deixa un comentario

TurismoCee