Listas provisionais de admitidos e excluidos proceso selectivo animador cultural

Listas provisionais de candidatos admitidos e excluidos contratación laboral temporal mediante concurso-oposición dun animador cultural.

Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 6: admisión de solicitudes, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluídos no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello para emendar os defectos que ocasionaron a exclusión.

Data publicación resolución no taboleiro: 20/10/2016

Data de remate do prazo de subsanación: 02/11/2016

Lista provisional de admitidos e excluidos.

TurismoCee