Listas provisionais de candidatos admitidos e excluidos na brigada de servizos mínimos municipais

Proceso selectivo para a contratación de dous capataces, dous oficiais de segunda e dez peóns para a realización de obras e Servizos Mínimos Municipais 2016

Os aspirantes excluídos, segundo establece o artigo 9: admisión dos aspirantes, das bases reguladoras desta convocatoria teñen un prazo de dez días hábiles a contar dende a publicación da resolución de admitidos/excluidos no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello para emendar os defectos que ocasionaron a exclusión.

O prazo remata o 04/10/2016.