ACTUALIZADO 16/11/2021: Convocatoria, polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a técnico/a (funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo

Proceso selectivo, mediante concurso oposición, para a selección de funcionario/a interino/a, dunha praza pertencente ao grupo “A”, subgrupo “A2”, encadrado na Escala de Administración Especial, subescala Técnica, baixo a denominación “Arquitecto técnico”, conforme o artigo 10 do real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP e creación dunha bolsa de emprego para circunstancias previstas no artigo referido.

Bases da convocatoria: Bases BOP 166 01/09/2021

Prazo presentación de instancias: 

Dende o 02/09/2021 ata o 15/09/2021 (ambos inclusive)

ACTUALIZADO 24/09/2021

Aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no procedemento de selección, polo sistema de Concurso Oposición, para Arquitecto/a Técnico /a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

Aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no procedemento de selección, polo sistema de Concurso Oposición, para Arquitecto/a Técnico /a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

Prazo de alegacións: do 25/09/2021 ao 08/10/2021, ambos inclusive

ACTUALIZADO 11/10/2021

Aprobación da listaxe definitiva de admitidos/excluídos no procedemento de selección, polo sistema de Concurso Oposición, para Arquitecto/a Técnico /a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

Aprobación da listaxe definitiva de admitidos/excluídos no procedemento de selección, polo sistema de Concurso Oposición, para Arquitecto/a Técnico /a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

Convocar aos solicitantes o día 14/10/2021 ás 09:30 horas para a realización da proba práctica de coñecementos establecida nas bases da convocatoria, na terceira planta da Casa de Cultura de Cee sita en Paseo do Alcalde Pepe Sánchez, 9, 15270 Cee, A Coruña

ACTUALIZADO 18/10/2021

Solución Examen primeiro exercicio proba selectiva arquitecto/a técnico/a 2021

Solución Examen primeiro exercicio proba selectiva arquitecto/a técnico/a. 2021

Puntuacións provisionais procedemento de selección, polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a técnico/a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo.

Puntuacións provisionais procedemento de selección, polo sistema de concurso oposición, para arquitecto/a técnico/a (Funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de traballo. 

Prazo de alegacións: 10 días hábiles (dende o 19 de outubro ao 02 de novembro, ambos inclusive)

ACTUALIZADO 12/11/2021

Lista definitiva, formación de bolsa e requerimento de documentación ao candidato proposto para Arquitecto Técnico (Funcionario/a interino/a)

Lista definitiva, formación de bolsa e requerimento de documentación ao candidato proposto para Arquitecto Técnico (Funcionario/a interino/a)

Plazo para aportar a documentación: 3 días hábiles (desde el 15 de novembro ao 17 de novembro, ambos inclusive)

ACTUALIZADO 16/11/2021

Decreto de nomeamento arquitecto interino (Funcionario/a interino/a)

Decreto de nomeamento de arquitecto interino (Funcionario/a interino/a)

Deixa un comentario

TurismoCee