ACTUALIZADO 17/06/2024: Convocatoria selección personal TR351F 2024. Persoal de servizos de mantemento xeral 2024

Nos vindeiros días publicarase a oferta de emprego na Oficina do Servizo Público de Emprego para a contratación do seguinte persoal:

3 peóns con xornada ao 75% durante 9 meses, baixo a modalidade de contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral 505.

  • Requisito obrigatorio:  Ser perceptor da renda de integración social de Galicia
  • Selección de candidatos: Oferta no Servizo Público de Emprego.
  • Requisitos específicos: Os establecidos na ORDE do 27 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2024 (DOG n. 17 do 24 de xaneiro de 2024 ).

Bases proceso selectivo contratación de persoal de servizos de mantemento xeral 2024.

TR351F 2024

ACTUALIZADO 12/06/2024

Anuncio candidatos remitidos SEPE e apertura de prazo de presentación de documentación

Proceso selectivo contratación persoal TR351F 2024 –  Persoal de servizos de mantemento xeral 2024

ACTUALIZADO 17/06/2024

Decreto listas admitidos e convocatoria probas TR351F 2024

Proceso selectivo contratación persoal TR351F 2024. Persoal de servizos de mantemento xeral 2024

Deixa un comentario

TurismoCee