PROCESO SELECTIVO INFORMADOR TURÍSTICO 2021

Convocatoria e proceso de selección en réxime laboral temporal de 2 traballadores para a oficina de información turística 2021

CONTRATACIÓN DUN INFORMADOR TURÍSTICO EN CEE

Contrato de duración determinada a tempo completo por obra ou servizo, tipo 401, cunha xornada laboral de 40 horas semanais

Duración: 1 informador turístico 4 meses

1 informador turístico 3 meses
N.º de traballadores: 2

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o día 11 de xuño de 2021

Bases: Bases Informador Turístico 2021

Anexo: Anexo Informador Turístico 2021

Deixa un comentario

TurismoCee