Bases servizos mínimos municipais 2016

Contratación de dous capataces, dous oficiais de 2ª e dez peóns

Aprobadas por resolución de alcaldía nº 558/2016, de data 23 de agosto de 2016, as bases dos procesos selectivo para a contratación de dous capataces, dous oficiais de 2ª e dez peóns para a brigada de servizos mínimos municipais 2016, segundo se establece no punto cinco: presentación de instancias:

Prazo de presentación de instancias: as solicitudes de participación no proceso presentaranse no Rexistro Xeral Municipal, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ó de publicación das Bases no BOP, nos modelos normalizados que figuran como anexos a ditas bases.

Data de publicación no BOP: 31/08/2016

TurismoCee