Convocatoria probas CELGA publicada no DOG do 7/01/2016

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, non ano 2016.

Destinatarios: Persoas maiores de 16 anos ou que os fagan antes de finais do ano 2016, nacionais ou estranxeiras.

Datas realización das probas

  • Celga 4: 2 de abril de 2016
  • Celga 2: 3 de abril de 2016
  • Celga 3: 9 de abril de 2016
  • Celga 1: 10 de abril de 2016

Lugas das probas: Santiago de Compostela e Ponferrada.

Prazo de solicitude: Un mes a contar a partir do día despois da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Forma de presentación: Telematicamente ou en formato papel. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electónica da Xunta de Galicia.

Importe taxa dereitos de exame: 15,61 €. O impreso de pagamento facilitaráselles ás persoas interesadas en calquera rexistro ou oficina de atención ao cidadán da Xunta de Galicia.

TurismoCee