LISTAXE DE ADMITIDOS, EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA DA PRIMEIRA PROBA NO PROCESO DE SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO DE ARQUITECTO TÉCNICO

Publicación da listaxe de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira proba.

Resolución 418/2020 Lista de admitidos, excluídos, tribunal e data da primeira prueba

A primeira proba celebrarase o 14/07/2020, na sala de conferencias da Casa da Cultura de Cee e na Sala de Informática (3º andar) da Casa da Cultura de Cee, ás 10:15 horas. Os aspirantes deberán asistir provisto do seu D.N.I. (orixinal) e mascarilla por prevención ante o Covid-19.

Deixa un comentario