Probas CELGA 2017: probas

A Xunta de Galicia ven de convocar as probas para a obtención dos certificados de lingua galega no ano 2017.

No DOG Núm. 66 do 4 de abril de 2017

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega (niveis Celga 1, 2, 3 e 4) no ano 2017.

Datas

As datas das probas son as seguintes:

Celga 4: 10 de xuño

Celga 2: 11 de xuño

Celga 3: 17 de xuño

Celga 1: 18 de xuño

As probas serán en Santiago de Compostela e Ponferrada.

Prazo de inscrición

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.

Deixa un comentario

TurismoCee