Convocatoria de becas municipais para gastos de comedor escolar

A Concellería de Servizos Sociais do Concello de Cee informa que, debido a un erro na publicación das bases desta convocatoria, mañá abre o prazo para a presentación de solicitudes para as becas de comedor escolar. (publicadas no BOP nº 113 do 15 de xuño de 2016)

As solicitudes recolleránse no Departamento de Servizos Sociais (2º andar do Concello) e entregaránse no Rexistro Municipal (1º andar do Concello).

Último día de presentación de solicitudes: 5 de xullo (incluído).

TurismoCee