ACTUALIZADO 27/10/2021: Obradoiro de Emprego “Camiño do Solpor IV”

“OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR IV”

Denominación obradoiro de emprego: “OBRADOIRO DE EMPREGO CAMIÑO DO SOLPOR IV”.

Entidades promotoras: Concellos de Cee, Corcubión e Dumbría.

DATA DE REALIZACIÓN PREVISTA: 15-10-2021 ata o 14-07-2022

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 20

ESPECIALIDADES FORMATIVAS:

 • PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE (10 ALUMNOS/AS)
 • IOGA (10 ALUMNOS/AS)

PARTICIPANTES: Persoas desempregadas inscritos no Servizo Público de Emprego preferentemente dos concellos de Cee, Corcubión e Dumbría nos códigos 320 (Escolas taller), 330 (Casas de Oficio), 340 (Taller de Emprego) ou 370 (Outros programas de emprego formación dual).

REQUISITOS: Dispoñer dalgunha das seguintes acreditacións: Título de Bacharelato, Certificado de Profesionalidade de nivel 3, Certificado de profesionalidade de nivel 2 na mesma familia e área profesional, cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as probas de acceso reguladas polas administracións educativas, ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou 45 anos ou ter superado as competencias clave correspondentes.

PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO:

 • Director/a (xornada completa)
 • Docente de especialidade instrucción en IOGA (xornada completa)
 • Docente especialidade promoción turística local e información ao visitante (xornada completa)
 • Docente de ensino básico (media xornada)
 • Docente de Inglés (media xornada)
 • Administrativo/a (xornada completa)

MÁIS INFORMACIÓN:

 • Concello de Cee (Tfno. 981745100 ext. 6 AEDL)
 • Concello de Corcubión (Tfno. 981745400 AEDL)
 • Concello de Dumbría (Tfno. 981744001 AEDL)

En vindeiras datas procederáse a presentar no SEPE, oferta de selección para que o mesmo remita candidatos para a selección do alumnado e do  persoal directivo, docente e de apoio. As persoas interesadas en participar no proceso deben inscribirse na oficina de emprego de Cee.

ACTUALIZADO 24/09/2021

Resolución aprobación das bases para a selección do alumnado traballador/a e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” e designación da comisión de selección.

Resolución aprobación das bases para a selección do alumnado traballador/a e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” e designación da comisión de selección.

Bases Obradoiro “Camiño do Solpor IV”

Bases Obradoiro “Camiño do Solpor IV”

ACTUALIZADO 08/10/2021

Listado puntuación entrevistas do alumnado e do equipo directivo do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Listado puntuación entrevistas do alumnado e do equipo directivo do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

ACTUALIZADO 13/10/2021

Listado provisional persoal docente e de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Listado provisional persoal docente e de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor”

Listado provisional alumnos e alumnas do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Listado provisional alumnos e alumnas do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Prazo de alegacións: Tres días hábiles dende a publicación deste anuncio nas sedes electrónicas dos concellos de Cee, Corcubión e Dumbría. 

ACTUALIZADO 27/10/2021

Listado definitivo persoal docente e de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Listado definitivo persoal docente e de apoio do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor”

Listado definitivo alumnos e alumnas do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

Listado definitivo alumnos e alumnas do Obradoiro Dual de Emprego “Camiño do Solpor” 

 

 

Deixa un comentario

TurismoCee