Proceso selectivo para a vacante arquitecto/a no Concello de Cee

Convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de concurso-oposición en turno libre dunha praza de arquitecto vacante no concello de Cee.

No “Boletín Oficial da Provincia de A Coruña” número 226, de 27 de novembro de 2023, publicáronse íntegramente as bases que han de rexir a convocatoria para proveer: Unha praza de arquitecto/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e Clase Superior mediante o sistema de concurso-oposición en turno libre.

Publicouse, asimesmo, un extracto da convocatoria no “Diario Oficial de Galicia” número 240, de 20 de decembro de 2023.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación da resolución no “Boletín Oficial del Estado”

Consulta as bases completas

Bases íntegras do proceso selectivo para a vacante de arquitecto/a no concello de Cee

Prazo de presentación de solicitudes

Do día 4 de xaneiro ata o día 23 de xaneiro, ambos inclusive

ANUNCIO BOE

Anuncio BOE

Deixa un comentario

TurismoCee