Resumo medidas en toda Galicia a partir do 05/11/2020

⚠️ RESUMO MEDIDAS GALICIA.
⚠️ A partir do 5️⃣/1️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣en TODA GALICIA ‼️:
👇👇👇👇👇
————————–
Prohibidas festas, verbenas, eventos, atraccións
Mantense a prohibición de mobilidade entre as 23:00h-6:00h
————————–
VELORIOS E ENTERRAMENTOS
➡️ máximo 25 persoas ao aire libre/ 10 no interior (comitiva enterramento ou incineración máximo 25 persoas)
—————————
CELEBRACIÓNS RELIXIOSAS OU CIVÍS
➡️ máx 100 persoas ao aire libre/ 50 en espazos pechados
—————————
XUNTANZAS espazos públicos/privados, pechados/ao aire libre
➡️grupos máximo 6 persoas (agás convivintes, actividades laborais, educativas e deporte federado)
—————————
TRANSPORTE
➡️escolar non hay límite, no resto máxima capacidade sen usar asentos contiguos agás convivintes, prazas de pé ocupación dunha 6ª parte das prazas
—————————
AFOROS ao 50% en:
-Mercadillos, establecementos comerciais e de servizos (atención preferente >75 anos)
– Actividades educativas e de lecer infantil
– Hostalería e restauración (consumo sempre sentado, nas terrazas aforo ata 75%)
– Hoteis, aloxamentos, albergues (grupos máximo 6 persoas)
– Bibliotecas, arquivos, museos, etc ( grupos máximo 6 persoas)
– Cines, teatros, auditorios, circos, etc (máx. 60 persoas lugares pechados /150 aire libre)
– Instalacións deportivas (grupos máximo 6 persoas)
– Eventos deportivos, adestramentos e competicións (público sentado, 60 persoas espazos pechados/150 aire libre)
– Praias e piscinas (4 metros cadrados por persoa, piscinas máximo 100 persoas, máscara obrigatoria agás quedo nun sitio ou no baño)
– Espazos públicos, parques infantís, biosaudables, zonas deportivas, etc (1 persoa / 4 metros cadrados)
– Actividades turísticas, centros recreativos turísticos ou similares ( grupos máx. 6 persoas)
– Puntos información (máximo 6 persoas)
– Actividades tempo libre (máximo 100 persoas espazos abertos/50 pechados, grupos máxim 6 persoas)
– Centros cívicos e sociais (máximo 6 persoas)
– Congresos, conferencias, encontros, reunións profesionais, comunidade, etc, (60 persoas espazos pechados/ 150 aire libre)
– Locais xogos e apostas (6 persoas por grupo, máx 100 aire libre/ 50 espazos pechados)
– Lugares de culto ( máximo 50 persoas)
—————————
👩‍🦲 Persoas > 75 anos, vulnerables e enfermos respiratorios mellor non saír en horas de alta concentración de xente
—————————
👉 Concellos con medidas máis restritivas, seguen ata o 7/11/2020
👉 Ampliación dalgúns aforos con autorización

Recoméndase a lectura íntegra das normas:
RESUMO 📌https://bit.ly/3mQ2OhS
DOG 📌https://bit.ly/387gCRc

Deixa un comentario

TurismoCee