Gratuidade de contas de pago básicas para persoas en situación de vulnerabilidade ou con risco de exclusión financeira

Solicítao no teu Banco.

Segundo Real Decreto 164/2019, do 22 de marzo, se establece un réxime gratuíto de contas de pago básicas en beneficio de persoas en situación de vulnerabilidade ou con risco de exclusión financeira. (BOE nº 80 do 3/4/2019)

  • Este real decreto ten por obxecto establecer un réxime de condicións das contas de
    pago básicas establecidas polo Real Decreto-lei 19/2017, do 24 de novembro, máis
    vantaxoso en materia de comisións en función da especial situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión financeira dos titulares das devanditas contas, consistente na gratuidade dos servizos sinalados en artigo 4.2 da Orde ECE/228/2019, do 28 de febreiro, sobre contas de pago básicas, procedemento de traslado de contas de pago e requisitos dos sitios web de comparación.

 

  • Este RD entrará en vigor aos 20 días da súa publicación

Aquelas persoas interesadas, deberán acudir ao seu banco para máis información.

Deixa un comentario

TurismoCee